EMAIL US AT info@jvbnj.org
CALL US NOW 732-404-1430

Donations

List of Donors

Please find below the list of annual contributors for 2016 – 2017.

Donations to cover expenses from Paryushan to Paryushan

Danveer - $2,501

Ashok & Shilpa Bhansali

Dinesh & Sonya Doshi

Mool & Shanti Singhi

Pratap & Kusum Jain

Ramesh & Suba Parmar

Sampath & Dolores Bhojani Jain

Sandeep & Madhumita Sacheti

Sheetal & Shweta Daftary

Surendra & Sumitra Kankariya

Punyamitra - $1,201

Amit & Sangeeta Sharma

Amit & Smriti Baid

B.C. Bothra & Family

Bhikam & Asha  Jain

Dinesh & Deepali  Jain

Jaychand  & Kamala  Dugar

Mahipal  & Prabha  Singhvi

Nagji & Indu  Vira

Namrata  Shah

Narendra  & Chitra  Bhandari

Rajnikant  & Kokila  Turakhia

Rohit  & Deepa  Jain

Samir & Minal  Jain

Sanjay  & Kiran  Jain

Shashi  & Rupal  Bhandari

Shrenik  & Rupal  Talati

Snehal & Shilpa Harkawat

Sudhir & Pramila Jain

Sudhir  & Rekha  Jain

Sunil & Varsha  Mehta

Suparas  & Kiran  Nahata

Virendra  & Neena  Jain

Hitaishi - $701

Kiran Nahar

Lalit  & Kavita  Kothari

Puneet  & Arpana  Sethia

Sanjay & Chetna Tated

Subash  & Anita  Kothari

Yogesh  & Venus  Jain

Sadharmik Vatsalya - $251

Amit  & Rupali  Kucheriya

Anand  & Pratibha  Kataria

Arvind Bhandari ($501)

Atul  & Daksha  Shah

Kailash  & Sunita  Singhvi

Kamal  & Shilpi  Daga ($ 501)

Manoj  & Asha  Baid

Pankaj  Goda

Rajiv  & Sweta  Jain

Sunil & Supriya  Bothra

List of Member Benefits

Benefits Danveer Punyamitra Hitaishi Sadharmik Vatsalya
Recognition at major events All major events All major events All major events On a major event
Family Meditation Camp Free for family of 4 Free for family of 4 Free for family of 4
Gyanshala Free for 2 children Free for 2 children
Dharam Labh 5 Tithis or (2 Tithis + Gyanshala for 2) 5 Tithis or (2 Tithis + Gyanshala for 2)